+
29 octubre 2018
banner_petit
Voleu optar a contractes públics? Inscriviu-vos ara en el RELI
19 agost 2018
Subvencio
L'Ajuntament ha acabat les obres incloses en el projecte de millora d'equipaments municipals, consistents en el pintat de les construccions
7 febrer 2019
Subvencio
Ampliació i millora de l'enllumenat públic i pavimentació de diversos trams del camí d'accés al núcli. Cost de les obres: 29,.951,4
1 octubre 2018
Subvencio
Subvenció Diputació de Girona = 900 euros Cost de l'obra = 3.025 euros
19 febrer 2018
Subvencio
Subvenció Diputació de Girona = 5.823,24 euros Cost de l'obra = 13.576,97 euros  
28 novembre 2016
Cens animals foto
Quines son les obligacions de les persones que tenim animals de companyia? Informa't / Sol·licitut