+
12 novembre 2019
Subvencio
La Diputació de Girona en el marc del programa de Cooperació Econòmica i Cultural de 2019 ha concedit a l´Ajuntament de Vilaür, la seg
7 febrer 2019
Subvencio
Inversions i millores en les instal.lacions municipals L'Ajuntament ha dut a terme millores en l'enllumenat públic i camins amb un cost
28 novembre 2016
Cens animals foto
Quines son les obligacions de les persones que tenim animals de companyia? Informa't / Sol·licitut
3 octubre 2019
Subvencio
La Diputació de Girona en el marc del programa "Del Pla a l'Acció 2018-2019" ha concedit a l'Ajuntament de Vilaür, la següent subvenció
23 setembre 2019
DECRET D’ALCALDIA 23/09/2019 Aprovació llista admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament per proveir interinament el ll
29 octubre 2018
banner_petit
Voleu optar a contractes públics? Inscriviu-vos ara en el RELI