Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8679 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública d'un projecte d'obra municipal
Exercici: 2021 Bop: 184-0 Edicte: 8011 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Informació pública d'una modificació puntual de planejament i suspensió de llicències
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7902 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres ordinària
Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7673 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6752 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6531 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6495 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació inicial d'un projecte tècnic
Exercici: 2021 Bop: 112-0 Edicte: 5166 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Aprovació definitiva del pressupost únic per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 4015 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3597 AJUNTAMENT DE VILAÜR - Exposició pública del plec de clàusules per a l'adjudicació de l'explotació d'un bé demanial