Edictes i anuncis

24/07/2017          6355DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al primer semestre de l’exercici de 2017

14/06/2017          4900AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2016

30/05/2017          4488XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

05/05/2017          3536AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del plec de condicions per a la contractació d’una obra

03/05/2017          3433AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte de convocatòria per a la provisió de plaça de jutge de pau substitut

05/04/2017          2597AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un projecte de nau ramadera

27/03/2017          2457DIPUTACIÓ DE GIRONA Assistència i Cooperació als Municipis Anunci sobre l’aprovació definitiva del programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2017

03/03/2017          1785-DIPUTACIÓ DE GIRONA Sistemes i Tecnologies de la Informació Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes i per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017

30/01/2017          674XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2017

24/01/2017          333AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2017

20/09/2016          7796AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial i exposició pública d’un projecte d’obres23/12/2016          10758AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’exercici 201720/01/2017          341DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al segon semestre de l’exercici de 2016

12/09/2016          7704DIPUTACIÓ DE GIRONA Assistència i Cooperació als Municipis Anunci d’informació pública de la proposta del programa específic del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2017

31/08/2016          7424XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padrons i de cobrament en període de pagament voluntari

22/07/2016          6356DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al primer semestre de l’exercici de 2016

21/06/2016          5204AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits

07/06/2016          4641AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits

31/05/2016          4507XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

23/05/2016          4088AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un projecte d’obra

23/05/2016          4087AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

18/05/2016          4183JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte pel qual es fa saber la relació de locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral

09/05/2016          3839INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

30/05/2016          3485AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

28/04/2016          3525DIPUTACIÓ DE GIRONA Sistemes i Tecnologies de la Informació Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per finançarlos l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2016

26/04/2016          3237AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del compte general del pressupost de l’exercici 2015

03/02/2016          741XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública del calendari fiscal de l’exercici 2016

26/01/2016          421AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2016

22/01/2016          474DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al segon semestre de l’exercici de 2015

29/12/2015         12008AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2016

23/12/2015         11793AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’adjudicació d’un contracte d’obra

17/11/2015         10591AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits

12/11/2015         10678JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte pel qual es fa saber la relació de locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral

02/11/2015         10137INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

14/10/2015         9561AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació del plec de clàusules per a la contractació d’una obra

07/10/2015         9330AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 2/2015

18/09/2015         9034DIPUTACIÓ DE GIRONA Assistència i Cooperació als municipis Anunci d’informació pública de la proposta del programa específic del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2016

08/09/2015         8751-AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 1/2015

01/09/2015         8686-XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padrons i de cobrament en període de pagament voluntari

19/08/2015         8542-JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte pel qual es fan públics els locals i llocs públics per actes de campanya electoral i emplaçaments per a col·locació gratuïta de cartells dels ajuntaments corresponents a l’àmbit de la Junta Electoral de Zona de Girona, en relació a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015

10/08/2015         8227-DIPUTACIÓ DE GIRONA Unitat de Gestió de la Informació Edicte d’informació pública de la relació d’ajuts i subvencions corresponents al primer semestre de l’exercici de 2015

10/08/2015         8189-INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

04/08/2015         7944-AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació del plànol de delimitació de zones amb risc d’incendis forestals

28/07/2015         7716-AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits

28/07/2015         7714-AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un projecte d’obres municipal

29/05/2015         6062-XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padró i de cobrament en període de pagament voluntari

28/04/2015         4766-JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte corresponent a les candidatures proclamades per a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015

27/04/2015         4679-DIPUTACIÓ DE GIRONA Assistència i Cooperació als Municipis Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria de les subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles, per a l’any 2015

22/04/2015         4521-JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte corresponent a les candidatures presentades per a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015

15/04/2015         4129-JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GIRONA Edicte referent als locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral

06/04/2015         3733-INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA OFICINA DEL CENS ELECTORAL Delegació Provincial de Girona Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles

10/03/2015      2473AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública del compte general del pressupost de 2014

03/03/2015      2249SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A GIRONA Secretaria General Relació de municipis de la província, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors i relació d’entitats, d’àmbit territorial inferior al municipal

26/02/2015      2194DIPUTACIÓ DE GIRONA Sistemes i Tecnologies de la Informació Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2015

24/02/2015      1833AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació del planejament urbanístic

17/02/2015      1523AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2015

20/01/2015      273AJUNTAMENT DE VILAÜR Anunci sobre l’aprovació del plec de clàusules que regiran el concurs públic per a l’adjudicació d’un servei i licitació

15/01/2015      97AJUNTAMENT DE VILAÜR Edicte d’aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2015

Més informació al Butlletí Oficial de la Província de Girona