Vehicles de tracció mecànica

Quota tributària anual, segons potència i tipus de vehicle.

a) Turismes.
De menys de 8cv. fiscals – 15 EUR
De 8 a 11,99cv. fiscals – 35 EUR
De 12 a 15,99cv. fiscals – 75 EUR
De 16 a 19,99cv. fiscals – 90 EUR
De més de 20cv. fiscals – 150 EUR

b) Autobusos
De menys de 21 places – 85 EUR
De 21 a 50 places – 120 EUR
De més de 50 places – 150 EUR

c) Camions
De menys de 1000kg de càrrega útil – 45 EUR
De 1000 a 2999kg de càrrega útil – 85 EUR
De 3000 a 9999kg de càrrega útil – 120 EUR
De més de 9999kg de càrrega útil – 150 EUR

d) Tractors
De menys de 16cv. fiscals -20 EUR
De 16 a 25cv. fiscals – 30 EUR
De més de 25cv. fiscals – 85 EUR 

e) Remolcs i semiremolcs
De 750 a 1000kg de càrrega útil – 20 EUR
De 1000 a 2999kg de càrrega útil – 30 EUR
De més de 2999kg de càrrega útil – 85 EUR

f) Altres vehicles
Ciclomotors – 5 EUR
Motocicletes fins a 125cc – 5 EUR
Motocicletes de 125 a 250cc – 10 EUR
Motocicletes de 250 a 500cc – 15 EUR
Motocicletes de 500 a 1000cc – 30 EUR
Motocicletes de més de 1000cc – 65 EUR