Perfil del contractant

L’Ajuntament de Vilaür, com a ens públic que realitza contractacions, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’hi inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.
Licitacions previstes

Obres previstes

Contractes adjudicat
 • Tancament de la pista poliesportiva 
  • Empresa contractada: METÀL·LIQUES GRABALOSA, S.L.
  • Preu de la contractació: 80.931,67 € (IVA inclos).
 • Millora de l’eficiència energética mitjançant la instal.lació de retrofit LED de Ledinbox a Carandini HSP
  • Empresa contractada: PRODAISA
  • Preu de la contractació: 9.033,06 € (IVA inclos).
 • Obres complementaries a l’entorn de la pista polivalenta
  • Empresa contractada: ARIDS VILANNA SLU
  • Preu de la contractació: 28.613,29 € (IVA inclos).

 • Condicionament de la zona d’equipaments
  • Empresa contractada: CONSTRUTOP EMPORDÀ SL
  • Preu de la contractació: 60323,9 € (IVA inclos).
 • Enllumenat públic de parts del nucli urbà i del sector de la Ctra. d’Orriols
  • Empresa contractada: Pere Boada Comas SL
  • Preu de la contractació: 690 € (IVA inclos).