Perfil del contractant

L’Ajuntament de Vilaür, com a ens públic que realitza contractacions, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’hi inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.
Des del Consorci AOC posem a la vostra disposició  el servei e-Contractació (feu clic aquí)
Licitacions previstes

Obres previstes

Contractes adjudicat
 • Renovació de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energética
  • Empresa contractada: PRODAISA
  • Preu de la contractació: 13.576,97 € (IVA inclos).
 • Canalització d’aigües pluvials a l’accés del cementiri municipal
  • Empresa contractada: EXCAVACIONS MALÉ-HURTÓS S.L.
  • Preu de la contractació: 6.866,75 € (IVA inclos).
 • Pintat de les construccions de la pista polivalent
  • Empresa contractada: ISIDRE BARCONS DALMAU
  • Preu de la contractació: 10.018,80 € (IVA inclos).
 • Tancament de la pista poliesportiva 
  • Empresa contractada: METÀL·LIQUES GRABALOSA, S.L.
  • Preu de la contractació: 80.931,67 € (IVA inclos).
 • Millora de l’eficiència energética mitjançant la instal.lació de retrofit LED de Ledinbox a Carandini HSP
  • Empresa contractada: PRODAISA
  • Preu de la contractació: 9.033,06 € (IVA inclos).
 • Obres complementaries a l’entorn de la pista polivalenta
  • Empresa contractada: ARIDS VILANNA SLU
  • Preu de la contractació: 28.613,29 € (IVA inclos).

 • Condicionament de la zona d’equipaments
  • Empresa contractada: CONSTRUTOP EMPORDÀ SL
  • Preu de la contractació: 60.323,9 € (IVA inclos).
 • Enllumenat públic de parts del nucli urbà i del sector de la Ctra. d’Orriols
  • Empresa contractada: Pere Boada Comas SL
  • Preu de la contractació: 690 € (IVA inclos).