Promocions variables

19 febrer 2018
Subvencio
Subvenció Diputació de Girona = 5.823,24 euros Cost de l'obra = 13.576,97 euros  
30 setembre 2017
Activitats17
Fes clic aquí  
18 gener 2018
Sega
Aportació de la Diputació de Girona: 900 euros Cost de l'obra: 4.174,5 euros
28 novembre 2016
Cens animals foto
Quines son les obligacions de les persones que tenim animals de companyia? Informa't / Sol·licitut