Projecte PUNT D’INFORMACIÓ ENERGÈTICA

Benvolguts veïns i veïnes,

Com bé sabeu l’ajuntament va engegar el passat mes de setembre EL PUNT D’INFORMACIÓ ENERGÈTICA,
un projecte comarcal per donar suport als ciutadans en la lluita contra el canvi climàtic. El principal objectiu
del servei és aconseguir un nou model energètic municipal més participatiu, democràtic, saludable i socialment
inclusiu a mitjà i llarg termini.

El servei és gratuït i pretén informar i assessorar als veïns perquè redueixin els seus consums energètics i
per tant la seva despesa econòmica. Concretament, a la sala 1 d’Octubre del Centre Cívic on s’ha adequat
aquest espai i un tècnic assessorarà individualment al ciutadà sobre qualsevol qüestió en l’àmbit energètic:
factures de llum i gasoil, plaques solars, ilꞏluminació, electrodomèstics, calderes, possibles subvencions,
vehicle elèctric, tancaments… a més per cada consulta us regalarem una bombeta LED.

Alhora, per tal d’apropar aquesta temàtica a la ciutadania el servei també compta amb diferents actuacions
com ara:
– Xerrades informatives sobre la facturació energètica, l’estalvi energètic a la llar, la implantació de panells
fotovoltaics en habitatges i comerços, la mobilitat sostenible, l’afectació del canvi climàtic sobre el territori i les
actuals subvencions destinades a la ciutadania en l’àmbit energètic.
– Tallers en família per reduir la despesa energètica a la llar.
– Visites energètiques a les llars i comerços per poder assessorar in-situ les accions en estalvi i eficiència
energètica. Quan s’obri la convocatòria us haureu d’inscriure, prèviament s’informarà de les dates.

Totes les sessions, adaptades als protocols per evitar la propagació de la COVID-19, s’informaran a través
dels mitjans de comunicació oficials de l’ajuntament i del web de l’Agència Comarcal de l’Energia de l’Alt
Empordà.

Consulteu el vostre Punt d’informació energètica més proper al web
http://www.mediambient-altemporda.org/serveis.aspx?IDC=97.2

En el cas que no pugueu venir presencial disposeu d’un correu electrònic per enviar les vostres consultes
online a puntinfoenergia@altemporda.cat.

Us hi esperem,
Gràcies, una vegada més, per la vostra colꞏlaboració.

L’ajuntament de Vilaür
Vilaür, 20 de gener del 2021
Ajuntament de Vilaür